Scheiding en kinderen

mediator Kinderen en scheiding, Scheiden Reageren uitgeschakeld

Scheiding en kinderen

Als een gezin uit elkaar gaat is dat natuurlijk voor iedereen erg moeilijk. Scheiden brengt gevoelens van verdriet en verlies met zich mee. De meeste mensen hebben tijd nodig om er weer bovenop te komen en iedereen doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Juist in die emotioneel moeilijke periode moeten ouders belangrijke beslissingen nemen over hun kinderen.

Scheiding betekent het einde van een relatie tussen twee volwassenen, maar niet het einde van de relatie tussen ouder en kind. Kinderen blijven de ondersteuning en de liefde van hun ouders nodig hebben. Voor een kind is het het beste als ouders hun verantwoordelijkheden en beslissingen over hem kunnen delen. De manier waarop ouders uit elkaar gaan en omgaan met hun conflicten heeft namelijk een zeer grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die een scheiding meemaken vaker de volgende problemen ondervinden:

 • moeilijker aangaan van intieme relaties
 • slechte schoolprestaties en gedragsproblemen
 • een lager zelfbeeld

Niet elk kind ondervindt problemen ten gevolge van het scheiden van de ouders. Het risico is wel groter voor kinderen van gescheiden ouders. Daarom is het van belang dat u zich goed laat voorlichten over afspraken ten behoeve van de kinderen en het ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan

Een ouderschapsplan richt zich op de toekomst van de kinderen en gaat niet over rechten maar over verantwoordelijkheden. Het plan heeft betrekking op onderwerpen als:

 • Het gezag en de verblijfplaats van het kind
 • communicatie en informatie
 • financiën
 • school en medische zaken
 • zorgverdeling en de contacten tussen ouder en kind
 • overige zaken

Ouderschapsplan Wijzigen

Evaluatie en een ouderschapsplan wijzigen is voor alle betrokken partijen een must. De situatie en de ontwikkeling van het kind verandert immers voortdurend. Het herzien en evalueren van het ouderschapsplan kan met de volgende frequentie:

 • Voor een kind tussen de 0 en 18 maanden, om de 12 weken
 • Voor een kind tussen 18 maanden en 4 jaar, om de 9 maanden
 • Voor een kind tussen 4 jaar en 12 jaar: om de 12 maanden
 • Voor een kind tussen 12 jaar en ouder: om de 2 jaar

Els Maane helpt u om een ouderschapsplan op te stellen, maar ook als u na de scheiding een ouderschapsplan wilt wijzigen en evalueren kan Els Maane u hierbij helpen om er samen uit te komen.
Neem gerust contact  op en vraag naar de mogelijkheden van ouderschapsplan opstellen en ouderschapsplan wijzigen.