Scheiden en alimentatie

Over scheiden en alimentatie.

 

Scheiden: wie moet partneralimentatie betalen?

Bij scheiden houden de verplichtingen van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap op, maar voor de verplichting tot onderhoud ligt dat anders. Bij een scheiding vervalt de verplichting niet om financieel voor elkaar te zorgen. Deze wettelijke verplichting geldt niet alleen voor de kinderen (kinderalimentatie), maar ook voor de partners. Als een van de ex-partners onvoldoende kan voorzien in haar/ zijn levensonderhoud (te weinig inkomsten) heeft, dan moet de ander alimentatie betalen (bij voldoende draagkracht). Wel wordt gekeken of de partner met weinig inkomsten meer kan gaan werken, er wordt namelijk geacht zoveel mogelijk in je eigen levensbehoefte te voorzien. Ook kan het natuurlijk zo zijn dat u in de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapvoorwaarden andere afspraken heeft gemaakt.

Scheiden: Partneralimentatie verplicht?

De verplichting tot alimentatie kan bij scheiden worden afgekocht. Door partneralimenttaie blijft u nog lang gebonden en afhankelijk van uw ex. Daarom kunt u ervoor kiezen af te zien van partneralimentatie. U bent niet wettelijk verplicht om een bedrag voor partneralimentatie af te spreken. De hoogte van de alimentatie hangt af van de behoefte en de draagkracht. Els Maane Mediation gaat voor u na of partneralimentatie in uw geval noodzakelijk is, en wat de juiste hoogte is.

Scheiden: Alimentatie indexering

De indexering van alimentatie is niets anders dan het aanpassen van het bedrag van de alimentatie aan de gestegen prijzen en lonen in een land. Elk jaar stelt de Minister van Justitie een percentage vast aan de hand waarvan de alimentatie moet worden verhoogd.

Scheiden: alimentatie berekenen

Aan de berekening van de partneralimentatie bij een scheiding liggen een aantal principes ten grondslag. Zo mag de alimentatiebetaler niet meer partneralimentatie betalen dan zijn of haar draagkracht toelaat. De draagkracht wordt berekend aan de hand van de Tremanormen. Dit zijn normen die niet in de wet zijn vastgelegd, maar in het juridisch tijdschrift Trema worden gepubliceerd. In de meeste gevallen hanteren we deze normen voor de draagkrachtberekening. Een tweede principe bij de berekening van alimentatie is het idee dat de levensstandaard van de betrokkenen er niet op achteruit mag gaan. Els Maane Mediation
heeft jarenlange ervaring met de berekening van het juiste bedrag aan partneralimentatie.